Boken om Den högkänsliga människan

Har börjat läsa denna bok, mycket intresant när jag får kommentarer från t.ex. Kollegor om att inte vara så känslig eller ta inte illa upp men... Nu vet jag att det är inget fel jag är bara en sort som känner på annat sätt.
Det är så skönt att kunna få läsa om det, lite upprättelse.
 
Resumé.
Högkänsliga personer har ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet. De lägger märke till många subtila detaljer i omgivningen och bearbetar dem djupt i sitt Inre. På grund av denna stora mottaglighet blir de lätt överstimulerade och behöver ofta dra sig undan, något som kan leda till att andra uppfattar dem som introverta, tillbakadragna eller blyga. Men de är också ofta intuitiva, kreativa, djupsinniga och med kännande. De ser saker som andra missar och fattar väl genomtänkta beslut.
Elaine N. Aron, klinisk psykolog, forskare och själv högkänslig, menar att både omgivningen och de högkänsliga borde fokusera mer på allt de har att erbjuda. Hon visar i boken hur du kan identifiera detta personlighetsddraghäst dig själv och göra det bästa av det i olika vardagssituationer.  Utifrån omfattande forskning och hundratals intervjuer visas du vägen till ökad förståelse, bättre självkänsla och ett rikare liv.
Författare är Elaine N Aron.